Анотація

          В умовах  розвитку сучасної економіки,  ринок праці сьогодні в більшій мірі цікавлять висококваліфіковані робітники. Такими вважаються такі робітники, що у своїй роботі опираються на досягнення сучасної науки і техніки, зокрема і впроваджують досягнення ІКТ у виробничий процес.

        Саме тому система професійно-технічної освіти в Україні на сьогоднішній день зорієнтована на підготовку кваліфікованих робітничих кадрів, які б відповідали всім вимогам сучасного ринку праці.

          Для досягнення цієї мети в систему професійної-технічної освіти широко впроваджуються новітні інформаційні технології, які відкривають нові перспективи для підвищення ефективності освітнього процесу. Змінюється сама парадигма освіти. Велика роль надається методам активного пізнання, самоосвіті, дистанційним освітнім програмам, системам електронного навчання.

         Електронне навчання передбачає навчання за допомогою електронних навчальних систем, новітніх інформаційних технологій, електронних навчальних ресурсів.  Впровадження електронного (дистанційного) навчання у систему професійно-технічної освіти покликане забезпечити:

  •  фундаментальну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації робітників для кадрового забезпечення конверсійних, освітніх, регіональних та інших державних та громадських програм;
  • якісно новий рівень академічної мобільності учнів, що надасть їм можливість для переходу з однієї освітньої платформи на іншу;
  • отримання освіти особам з фізичними вадами, які не можуть навчатися в традиційній системі;
  •  високу якість освіти за рахунок реалізації комплексних освітніх програм, які ґрунтуються на кращих традиціях вітчизняної освіти та міжнародному досвіді використання передових інформаційних технологій;
  •  розширення географії вищої школи, вихід на нові ринки освітніх послуг в країні та за її межами;
  •   можливість отримання освіти за місцем проживання і розв’язання цим самим соціальних проблем, пов’язаних з наявною диспропорцією в розміщенні вищих навчальних закладів на території країни .

      Технологія електронного навчання передбачає використання платформ для розміщення електронних освітніх ресурсів та створення відповідної системи навігації та управління навчальним процесом.   

WordPress – це популярна система керування вмістом сайту (CMS), яка має відкритий вихідний код та поширюється під ліцензією GNU GPL .

Система управління вмістом WordPress дає можливість конструювання будь-яких проектів завдяки вбудованій системі WordPress-тем та WordPress-плагінів. Переваги системи WordPress:

  • Платформа WordPress ідеальна для публікацій, орієнтована на красу та зручність у використанні.
  • Система управління WordPress швидка, проста для замінювання коду та достатньо гнучка.
  • Оновлення WordPress плагінів, тем та системи відбувається автоматично.
  • У середовищі WordPress легко налаштовуються віджети (блоки) та меню, а також є редактор HTML сторінок.

Розробниками WordPress передбачено ретранслювання тегів з кирилиці у латиницю для правильної індексації сторінок у пошукових системах .

 Наші розробки повністю адаптовані до використання в системі професійно-технічної освіти і відповідають всім вимогам навчальних ресурсів ПТНЗ.