Робота зі стилями у програмі для комп’ютерної верстки Adobe InDesign CS5

лекція8