Головна

 • DSC_3986
 • DSC_3797
 • RWi4FjGpCMQ
 • DSC_3759 — копия

Завідувач кафедри: Акімова Ольга Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор.

Кафедра здійснює підготовку магістрів за напрямом 1801 — Специфічні категорії; спеціальність — 8.18010021 «Педагогіка вищої школи».

Випускники магістратури здобувають кваліфікацію «Викладач університетів та вищих навчальних закладів».

 • вищі навчальні заклади 1-4 рівня акредитації;
 • органи управління освітою і наукою у регіоні;
 • організації та підприємства, діяльність яких пов’язана з професійною підготовкою педагогічних та управлінських кадрів.
  де вони можуть обіймати наступні посади:

 • викладач вищого навчального закладу;
 • асистент;
 • молодший науковий співробітник;
 • методист першої та вищої категорій;
 • завідувач навчальної лабораторії;
 • викладач вищого навчального закладу як організатор навчально-виховного процесу.

Науковий склад кафедри складається з 13 викладачів: з них 1 доктор наук, професор, 9 кандидатів наук, доцентів, 1 ст. викладач, 2 асистенти.

Колектив кафедри педагогіки активно підтримує зв’язки з провідними навчальними закладами країни і світу, науковими організаціями, а також приймає участь у конференціях, семінарах, тренінгах, круглих столах.