16 лютого у Києві під егідою МОН України відбувся Всеукраїнський студентський форум «Допоможи в собі виховати українця». На форумі виступили студенти магістратури Дика К., Гапчук Я., Гриб Н., Марченко А., Решетник О., Решетник Т., Ружицька А. В роботі круглого столу, присвяченого актуальним питанням освіти і виховання молоді, взяли участь проф. Акімова О.В., доц. Хамська Н.Б., доц. Холковська І.Л.

7 лютого на кафедрі педагогіки і професійної освіти відбулося чергове засідання теоретичного семінару на тему «Вимоги до сучасного підручника з педагогіки».

Доповідали доценти кафедри – Давидюк М.О. («Оновлення змісту підручників з педагогіки у контексті соціально-культурних феноменів сучасності»), Столяренко О.В. («Концепція посилення гуманістичного змісту навчальних курсів та інтерактивних підручників»), Волошина О.В. («Дидактичні вимоги до інноваційного підручника з педагогіки»), Ігнатова О.В. («Критерії оцінювання підручника для вищої школи за європейськими стандартами»), Каплінський В.В. («Оновлення методологічної складової підручника з педагогіки»).

До  обговорення дискусійних питань, повязаних із змістом і дидактичними функціями навчальної книги з педагогіки, долучились усі члени кафедри.

Так, завідувач кафедри професор Акімова О.В. відзначила, що зміст новітнього прогресивного підручника має базуватися на принципах міждисциплінарності, проблемності, інтерактивності і доповнюватися мультимедійними засобами.

Доцент Сапогов В.А. зауважив, що сучасний підручник з педагогіки повинен містити адекватний ілюстративний матеріал вербального й символічного характеру, що сприятиме формуванню професійних компетентностей майбутнього вчителя. Було ухвалено рішення про створення інноваційного підручника з педагогіки, який стане цінним дидактичним засобом і відповідатиме вимогам часу й освітнім запитам студентів.