Уже 4 роки немає з нами видатної людини, вчителя, наставника, керівника, друга.

 

 

17 грудня 2017 року доктору педагогічних наук, професору Сметанському Миколі Івановичу виповнилося б 70 років…

Народився Микола Іванович 17 грудня 1947 року в с.Сокілець Немирівського району Вінницької області. З 1969 до 1973 р. навчався на філологічному факультеті Вінницького педагогічного інституту, який закінчив з відзнакою.

Після закінчення вищого навчального закладу, як молодий фахівець одержав направлення в Качківську середню школу Ямпільського району Вінницької області, у якій 1976 року став директором. У своїй педагогічній  діяльності велику увагу приділяв учнівському самоврядуванню. Результати роботи були настільки цікавими, що на базі школи регулярно проводились семінари за участю викладачів кафедри педагогіки і психології Вінницького педагогічного інституту.

З 1980 року Микола Іванович працював викладачем Вінницького педагогічного інституту. Упродовж 1981-1984 рр. навчався в цільовій аспірантурі Науково-дослідного інституту педагогіки АПН України. Одразу по закінченні у 1984 році захистив кандидатську дисертацію на тему: „Діяльність учнівського самоврядування по формуванню в учнів бережливого ставлення до суспільної власності”.

З 1987 року по 2008 рік М.І.Сметанський працював на посаді завідувача кафедри педагогіки, яка у 2007 році визнана Міністерством освіти і науки кращою кафедрою педагогіки України. За його керівництва кафедра сформувалась як цілісна наукова одиниця, яка тримає авторитет не лише в стінах нашого університету. Згуртований та дружній колектив – це теж заслуга Миколи Івановича.

У 1994 році Микола Іванович захистив докторську дисертацію на тему „Формування соціальної відповідальності вчителя в системі „школа-вуз-школа””. У 1996 році йоому присвоєно наукове звання професора кафедри педагогіки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Неодноразово М.І. Сметанський призначався Головою журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з педагогіки (2003-2006 н. р.). Нагороджений знаком „Відмінник освіти України”, лауреат обласної премії в галузі педагогіки, Віце-президент Спілки творчих вчителів області „Слово”. У 2008 році присвоєно звання „Почесний працівник університету”.

Керував науково-дослідною роботою аспірантів та докторантів. Під його керівництвом підготовлено і успішно захищено більше 40 кандидатських дисертацій. Протягом тривалого часу був головним редактором фахового видання „Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія”. Був експертом ВАКу з атестації кандидатських і докторських дисертацій з педагогіки. Очолював ініціативні групи у роботі над темами держбюджетного замовлення.

Багато років був головою і членом спеціалізованих Вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій у Хмельницькій національній академії прикордонних військ України, Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В.Гнатюка, Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського.

Микола Іванович Сметанський був визнаним науковцем не лише в Україні, а й далеко за її межами. Він здійснював читання лекції студентам Вищої педагогічної школи м. Лодзь (Польща), а також в університеті імені Казимира Великого м. Бигдоші, був членом редакційної колегії двох університетських часописів: в м.Лодзі та Бидгощі.

Науковий доробок М.І. Сметанського складає більш ніж 130 публікацій, серед яких монографії, статті, методичні розробки. До кола його наукових інтересів входило: атестація навчально-виховних закладів, оцінювання якості педагогічної діяльності, організація самовиховання учнівської та студентської молоді.

Микола Іванович був Людиною з великої літери, справжнім Науковцем, талановитим Викладачем, харизматичним Організатором, який вів за собою молоде покоління і зрілих колег. Ми дивимось в небо і ніби бачимо його очі, які вимогливо і турботливо вдивляються в нас. На кафедрі педагогіки і професійної освіти завжди будуть живі традиції, закладені нашим Учителем Миколою Івановичем Сметанським.