ЗАБОЛОТНИЙ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ

Посада: завідувач кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук, кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: професор, академік Академії наук вищої освіти України

Викладає дисципліни: методика навчання фізики, узагальнені питання шкільного курсу фізики, теорія і методика розв’язування фізичних задач, проблеми сучасної фундаментальної науки, природознавство

 

  БІЛЮК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Посада: доцент кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент кафедри фізики

Викладає дисципліни: загальна фізика, основи сучасної фізики, теоретична фізика, спецфізпрактикум 

ДІДОВИК МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ

Посада: доцент кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії

Викладає дисципліни: загальна фізика, практикум з розв’язування фізичних задач
 ДУМЕНКО ВІКТОРІЯ ПЕТРІВНА

Посада: старший викладач кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Викладає дисципліни: астрономія, методика навчання астрономії, загальна фізика, астрофізика, спецкурс

 

 КОПНЯК НАТАЛІЯ БОРИСІВНА

Посада: доцент кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Викладає дисципліни: методика навчання інформатики, інфографіка і хмарні технології, інформатика, шкільний курс інформатики, спецкурс

 

 КРАВЧУК НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА

Посада: доцент кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент кафедри фізики

Викладає дисципліни: радіоелектроніка і електронні системи, фізичні основи обчислювальної техніки
 

 КУЗЬМИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Посада: асистент кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання:

Викладає дисципліни: астрономія, методика навчання астрономії, методика навчання фізики, методика застосування цифрових освітніх ресурсів у фізиці

 

 

 МИСЛІЦЬКА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

Посада: доцент кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії

Викладає дисципліни: методика навчання фізики, шкільний курс фізики, технології навчання фізики, методика застосування цифрових освітніх ресурсів у фізиці, історія фізики та астрономії

 

 МОЗГОВИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Посада: доцент кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії, перший заступник декана факультету математики, фізики і технологій, заступник з навчальної роботи

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент кафедри фізики

Викладає дисципліни: методика навчання астрономії, астрономія, загальна фізика, експериментальна фізика, вибрані питання фізики твердого тіла, радіоелектроніка і електронні системи, фізичні основи обчислювальної техніки

 

 

МОКЛЮК МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ

Посада: доцент кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Викладає дисципліни: методика навчання фізики, шкільний курс фізики, загальна фізика, теорія і методика розв’язування фізичних задач, інформаційне суспільство, комп’ютерне моделювання у фізиці

 

НЕДИБАЛЮК АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ

Посада: старший викладач кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії

Викладає дисципліни: теоретична фізика 

 СІЛЬВЕЙСТР АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Посада: доцент кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент кафедри методики викладання фізики і інформатики

Викладає дисципліни: загальна фізика, теоретична фізика, основи педагогічної майстерності, методи теоретичних досліджень у фізиці