ЗАГАЛЬНА ФІЗИКА

Лабораторні роботи з експериментальної фізики

Лабораторні роботи з механіки

Лабораторні роботи з молекулярної фізики і термодинаміки


Лабораторні роботи з електрики і магнетизму

Лекції з загальної фізики. Розділ електрика і магнетизм:

  1. Електричний заряд та його властивості.
  2. Електричне поле у вакуумі.
  3. Провідники в електричному полі.
  4. Діелектрики в електричноіму полі.
  5. Енергія взаємодії зарядів. Енергія електричного поля.
  6. Постійний електричний струм.
  7. Електропровідність твердих тіл.
  8. Квантова теорія провідності твердих тіл.
  9. Електричні контактні явища в металах і напівпровідниках.
  10. Електричний струм у газах і вакуумі.

 Моклюк М.О. Загальна фізика. Електрика і магнетизм: навчальний посібник / М.О. Моклюк, А.М. Сільвейстр. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. - 222с.


Лабораторні роботи з оптики

Лабораторні роботи з атомної і ядерної фізики


Лабораторні роботи з радіоелектроніки


Лабораторні роботи з дисципліни "ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ"Історія фізики та астрономії (ПРЕЗЕНТАЦІЯ)


Питання до екзаменів

Питання до екзамену з основ сучасної фізики для студентів 4М

Питання до екзамену з фізики ядра і елементарних частинок для студентів 4Ф

Питання до екзамену із загальної фізики для студентів напряму підготовки 6.010103 Технологічна освіта

Питання до екзамену з теоретичної фізики для студентів 4М

 

<a target='_blank' href='http://www.calendarium.com.ua/ua/'><img src='http://www.calendarium.com.ua/im/informer_ua.png' width=200 border=0 alt='Календар України'></a>