ЗАГАЛЬНА ФІЗИКА

Курсові роботи 2017 року


Лабораторні роботи з експериментальної фізики


Лабораторні роботи з механіки


Лабораторні роботи з молекулярної фізики і термодинаміки


Лабораторні роботи з електрики і магнетизму

Лекції з загальної фізики. Розділ електрика і магнетизм:

 

Моклюк М.О. Загальна фізика. Електрика і магнетизм: навчальний посібник / М.О. Моклюк, А.М. Сільвейстр. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. - 222с.


Лабораторні роботи з оптики

Лекції з загальної фізики. Розділ Оптика:

  1. Структура оптики. Основи фотометрії.

 


Лабораторні роботи з атомної і ядерної фізики


Лабораторні роботи з радіоелектроніки


Лабораторні роботи з дисципліни "ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ"Історія фізики та астрономії (ПРЕЗЕНТАЦІЯ)


Питання до екзаменів

Питання до екзамену з основ сучасної фізики для студентів 4М

Питання до екзамену з фізики ядра і елементарних частинок для студентів 4Ф

Питання до екзамену із загальної фізики для студентів напряму підготовки 6.010103 Технологічна освіта

Питання до екзамену з теоретичної фізики для студентів 4М