Інфографіка та хмарні технології

ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ  "МАГІСТР"

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Посилання на опис, приклади реалізації та інструкції у вигляді тексту та відео до хмарних сервісів, що вивчаються

  МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 Теоретичні питання для самостійного опрацювання

 МАТЕРІАЛИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Питання до екзамену з дисципліни "Інфографіка і хмарні технології"

 


ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ  "СПЕЦІАЛІСТ"

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Посилання на опис, приклади реалізації та інструкції у вигляді тексту та відео до хмарних сервісів, що вивчаються

 МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Теоретичні питання для самостійного опрацювання

 

 МАТЕРІАЛИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Питання до заліку зі спецкурсу "Інфографіка та хмарні технології у навчанні фізики"