Методика навчання фізики

Курсові роботи 2017 року


 НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ З ФІЗИКИ (ЗОШ)

Навчальна програма ФІЗИКА 7 - 9 класи (основна школа) 

Навчальна програма ФІЗИКА 10 - 11 класи (академічний рівень)

Навчальна програма ФІЗИКА 10 -11 класи (профільний рівень)

 


ПІДРУЧНИКИ З ФІЗИКИ (ЗОШ)

 

 

 

 


МАТЕРІАЛИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

Лекція "Методика навчання фізики як педагогічна наука і навчальний предмет" (3 курс)

Лекція "Основні структурні елементи фізичних знань" (4 курс)

Лекція  "Методика вивчення розділу "Механічний рух" в основній школі" (4 курс)

Лекція "Методика вивчення механічних явищ" (ЗАОЧНА форма навчання)

 


МАТЕРІАЛИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

Лабораторні заняття для 3 курсу

Лабораторні заняття для 4 курсу

Методичні рекомендації для ССОМ


МАТЕРІАЛИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичні заняття для 3 курсу

Практичні заняття для 4 курсу

 


МАТЕРІАЛИ ДО ПРАКТИКУМУ ШКІЛЬНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Список лабораторних робіт

Завдання до лабораторних робіт

Методичні рекомендації для практики зі шкільного фізичного експерименту (ССОФ, ССОМ)

 


 ПИТАННЯ ДЛЯ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Для здобувачів ступеню БАКАЛАВР

Для здобувачів ступеню СПЕЦІАЛІСТ

Для здобувачів ступеню МАГІСТР

Для студентів ЗАОЧНОЇ форми навчання