ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ "СПЕЦІАЛІСТ"

 

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичні заняття з методики навчання інформатики для студентів денної і заочної форми навчання


МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

Лабораторні роботи з методики навчання інформатики. Методичні рекомендації (1 частина)

Лабораторні роботи з методики навчання інформатики. Методичні рекомендації (2 частина)

Лабораторні роботи з методики навчання інформатики. Методичні рекомендації (3 частина)

 


МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Теоретичні питання для самостійного опрацювання 


МАТЕРІАЛИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Питання до заліку з методики навчання інформатики для студентів САМ, САФ
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Теоретичні питання для самостійного опрацювання (ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ)

Питання до залікової роботи з методики навчання інформатики (ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ)

Питання до екзамену з методики навчання інформатики (ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ)

 

 


 ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Позакласні заходи з інформатики у загальноосвітній школі

 

 

 

 

 

 

 

Приклад інтерактивного уроку з інформатики