Поточний номер

2019: Випуск XXX

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 30. Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. О.А. Мельничука. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. – 116 с.

Опубліковано: 2019-12-15

Весь випуск

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ІСТОРІЯ ПОДІЛЛЯ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ЕТНОЛОГІЯ

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО, ІСТОРІОГРАФІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ

Переглянути всі випуски

Галузь та проблематика: В журналі висвітлюються актуальні проблеми історії України, всесвітньої історії, історичного краєзнавства, етнології, історіографії, джерелознавства, теорії та методології історії, рецензуються найсучасніші монографічні праці в галузі історичних наук.

Видання розраховане на науковців, краєзнавців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто прагне отримати ґрунтовні знання теоретичного і прикладного характеру з історії.

Рішенням Міністерства освіти і науки  України збірник включено до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з історичних наук. (Наказ МОН України №528 від 12.05.2015 р.)

Журнал підтримує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Електронна копія журналу зберігається в базі даних «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського», сайті університету та  на сайті журналу.

 

Рік заснування: 1999

ISSN 2411-2143 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:

Серія КВ № 8414 від 06.02.2004 р.

Збірник індексується в міжнародних базах даних: Index Copernicus та Google Scholar.

Періодичність: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень)

Мова видання: українська, російська, англійська 

Засновник і видавець: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

Головний редактор: Мельничук Олег Анатолійович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Відповідальний секретар: Войнаровський Анатолій Володимирович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Адреса редакції: 21100, Україна, м. Вінниця, вул. К. Острозького, 32, корп. 3, кім. 323.

Тел. +380 (432) 61-67-21
E-mail: naukzapVDPU@meta.ua
URL: https://vspu.net/nzhist