У збірнику наукових праць з галузі фізичної культури і спорту висвітлюється теоретичні й прикладні аспекти фізичного виховання і спорту різних груп населення, медико-біологічні проблеми фізичного виховання та фізичної реабілітації, розкриваються закономірності спортивного тренування.

Наукові напрями збірника
        ❶ науково-методичні основи використання засобів фізичного виховання для підвищення працездатності і зміцнення здоров'я різних груп населення;
        ❷ сучасна система спортивного тренування та проблеми її вдосконалення;
        ❸ психологічні аспекти фізичного виховання і спорту;
        ❹ медико-біологічні проблеми фізичного виховання, фізичної реабілітації та спорту.

Робочі мови – українська, англійська, російська.

Вимоги до оформлення статті (Requirements for article)

Наша адреса:
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
вул. Острозького, 32, м. Вінниця, Україна, 21001
корпус № 1, 1-й поверх, к. 137.
☎ Телефон: (0432) 26-52-40, вн.тел 2-82.
e-mail: nauk.zbir@gmail.com

Редакційна колегія:
Головний редакторКостюкевич В.М., доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна).
Відповідальний редакторКутек Т.Б., доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, Житомирський державний університет імені Івана Франка (м. Житомир, Україна).

Члени редакційної колегії:

Ахметов Р.Ф.

доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, Житомирський державний університет імені Івана Франка (м. Житомир, Україна).

Богуславська В.Ю.

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського (м. Львів, Україна).

Борисова О.В.

доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, Національний університет фізичного виховання і спорту України (м. Київ, Україна).

Воншик Яцек

доктор хабілітований, професор Університет гуманістично-природничий  імені Яна Длугоша (м. Ченстохове, Польща).

Врублевський Є.П.

доктор педагогічних наук, професор, Гомельський державний університет імені Франциска Скорини (м. Гомель, Республіка Білорусь).

Гончаренко В.І.

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, професор, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (м. Суми, Україна).

Грузевич І. В.

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна).

Дяченко А.А.

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна).

Дяченко А.Ю.

доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, Національний університет фізичного виховання і спорту України (м. Київ, Україна).

Індика С.Я.

кандидат наук з фізичного виховання  та спорту, доцент, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. (м. Луцьк, Україна).

Мітова О.О.

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Придніпровська академія фізичної культури і спорту (м. Дніпро, Україна).

Фурман Ю.М.

доктор біологічних наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна).

Шинкарук О.А.

доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, Національний університет фізичного виховання і спорту України (м. Київ, Україна).