КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РІВНЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ВАЖЛИВИХ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

  • Остапенко Юрій
  • Остапенко Валентина
Ключові слова: психофізіологічна підготовка, професійно-прикладна фізична підготовка, студенти

Анотація

У статті надано результати аналізу професіографічних досліджень, що висвітлюють професійно важливі якості фахівців економічного профілю. Розроблено критерії оцінки рівня розвитку професійно-важливих психофізіологічних якостей студентів-юнаків ННІБТ «УАБС» віком 17–19 років за 5-бальною сигмовидною шкалою. Проаналізовано отримані результати за тестами психофізіологічної підготовленості. Виявлено те, що більше 50% обстежених студентів мають середній та нижче за середній рівень розвитку професійно-важливих психофізіологічних якостей. Використання цієї методики дозволяє отримати кількісну оцінку рівня професійної психофізіологічної готовності студентів вищого навчального закладу до майбутньої професійної діяльності, надає можливість своєчасно корегувати навчальний процес з фізичного виховання.

Опубліковано
2018-03-27
Розділ
І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ