ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ

  • Петренко Наталия
  • Романова Виктория
Ключові слова: мотивація, фізична культура, пріоритети, студенти

Анотація

Однією з актуальних проблем у системі освіти є виховання у студентської молоді позитивного ставлення до занять фізичною культурою і спортом. Такі заняття відбуваються під впливом певних стимулів, потреб і ціннісних орієнтацій, які і утворюють мотиваційну сферу. Існуючі програми з фізичного виховання для студентів вищих навчальних закладів не дають очікуваного результату. Тому, існує гостра необхідність у вивченні потреб та інтересів студентів до таких занять, а також шляхів формування стійкої мотивації до постійних занять фізичними вправами і спортом в повсякденному житті.

Опубліковано
2018-03-27
Розділ
І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ