ВДОСКОНАЛЕННЯ ШВИДКІСНО-СИЛОВОЇ ПІДГОТОВКИ АКРОБАТОК НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ

  • Марченков Михайло
Ключові слова: спортивна акробатика, швидкісно-силова підготовка, методика, фізичні вправи

Анотація

У статті охарактеризована експе-риментальна методика вдоскона-лення швидкісно-силової підготовки акробаток, які займаються на етапі спеціалізованої базової підготовки. З’ясовано, що переважна більшість тренерів зі спортивної акробатики не приділяють належної уваги підвищенню швидкісно-силової підготовленості спортсменок. Встановлено, що використання у тренувальному процесі спортсменок зі спортивної акробатики експериментальної методики спрямованої на удосконалення швидкісно-силової підготовки суттєво вплинуло на покращення у них показників прояву швидкості, сили та стрибучості.

Опубліковано
2018-04-04
Розділ
IІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ