ПРОБЛЕМИ КОНТРОЛЮ У КОМАНДНИХ СПОРТИВНИХ ІГРАХ У ЗВ’ЯЗКУ З СУЧАСНИМИ ТЕНДЕНЦІЯМИ ЇХ РОЗВИТКУ

  • Мітова Олена
Ключові слова: контроль, командні спортивні ігри, тенденції розвитку

Анотація

Стаття присвячена вивченню проблемного поля в системі контролю у командних спортивних іграх що в зв’язку з сучасними тенденціями їх розвитку. В ході дослідження виявлено, що виникає необхідність формування уніфікованої системи контролю в ігрових видах спорту, яка повинна включати етапність, критерії оцінки, методи, засоби контролю, мету, завдання для кожного етапу багаторічної підготовки, гендерні відмінності, особливості інвентарю та обладнання, як в класичному виді спортивних ігор (баскетбол, волейбол, футбол тощо), так і у чітко означеному різновиді командної спортивної гри: по-перше, залежно від віку її призначення (мікро-баскетбол, міні-баскетбол, максібаскет, міні-волейбол та ін.) й, по-друге, залежно від кількості членів команди (пляжний волейбол, баскетбол 3х3, регбіліг-7 та ін). Не вивченим залишається питання адаптації або модифікації педагогічних тестів та створення нових контрольних вправ для неолімпійських, паралімпійських та дефлімпійських видів командних спортивних ігор й шкал оцінювання рівня підготовленості спортсменів, які в них спеціалізуються.

Опубліковано
2018-04-05
Розділ
IІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ