ВПЛИВ ІНДИВІДУАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ЧОЛОВІКІВ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ

  • Єльнікова Марина Класичний приватний університет
Ключові слова: індивідуально-орієнтована методика, реабілітація, метаболічний синдром, якість життя

Анотація

Представлену роботу присвячено проблемам фізичної реабілітації чоловіків з метаболічним синдромом, що є преморбідним станом захворювань системи кровообігу та цукрового діабету 2-го типу. Зокрема, проведено дослідження ефективності розробленої автором індивідуально-орієнтованої методики фізичній реабілітації щодо поліпшення показників якості життя чоловіків з метаболічним синдромом. Аналіз отриманих результатів свідчить про те, що тестування за опитувальником SF–36 може вважатися одним з критеріїв об’єктивної оцінки ефективності реабілітаційних заходів.

Опубліковано
2018-04-05
Розділ
ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ