ОСОБЕННОСТИ ПУЛЬСОВЫХ РЕЖИМОВ У ПАРТНЕРОВ В СПОРТИВНЫХ ТАНЦАХ В ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

  • Шевченко Анна Національний університет фізичного виховання і спорту України
Ключові слова: спортивні танці, змагальна діяльність, пульс, фізіологія, функціональне напруження

Анотація

Мета: виявити особливості пульсових режимів у танцюристів високого класу, оцінити відмінність фізіологічної вартості забезпечення енергообміну у партнерів в процесі танцю. Завданням було показати динаміку пульсових режимів у спортсменів високого класу в спортивних танцях в процесі змагальної діяльності. Матеріали дослідження: Всього було обстежено 7 пар у віці від 17 до 30 років, однакового рівня спортивної кваліфікації. Стаж занять спортом становить від 6 до 20 років. Результати дослідження: зареєстровані показники реакції роботи серця в межах 177,0–183,0 уд..хв.–1 у чоловіків, 172,0–179,0 уд..хв.–1 – у жінок, на рівні, що більшою мірою характеризує виконання роботи в циклічних видах спорту.

Опубліковано
2018-04-05
Розділ
ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ