ОСОБЛИВОСТІ ДОМІНУЮЧОГО ПСИХІЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО ВНЗ

  • Бейгул Ігор Дніпродзержинський державний технічний університет
Ключові слова: студент, домінуючий психічний стан, фізична культура, психічне здоров’я

Анотація

Мета: Визначення домінуючого психічного стану студентів технічного вузу. Матеріал і методи: у дослідженні взяли участь 44 студенти у віці 17–20 років. До експериментальної групи увійшли 22 студенти, які відвідували секцію футболу три рази на тиждень. Контрольну групу склали 22 студенти, які відвідували заняття з фізичного виховання в університеті двічі на тиждень. Для дослідження діагностики домінуючого психічного стану студентів застосовувалася методика, розроблена Л. В. Куліковим. Результати: одержані результати показників домінуючого психічного стану (ДС–8) в контрольній і експериментальній групах студентів дозволяє стверджувати, що в експериментальній групі порівняно з контрольною відбулися суттєві позитивні зміни всіх вимірюваних параметрів. Висновки: одержані дані, на наш погляд, є переконливими аргументами в уявленні про те, що студенти з підвищеною м’язовою діяльністю мають відмінні показники психічного здоров’я.

Опубліковано
2018-04-05
Розділ
IV. НАУКОВИЙ НАПРЯМ