АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВ ВПРОВАДЖЕННЯ ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  • Андрєєва Олена Національний університет фізичного виховання і спорту України http://orcid.org/0000-0002-2893-1224
  • Ковальова Наталія Національний університет фізичного виховання і спорту України http://orcid.org/0000-0002-9812-847X
  • Хрипко Інна Національний університет фізичного виховання і спорту України http://orcid.org/0000-0001-9969-5954
Ключові слова: старшокласники, оздоровчо-рекреаційна діяльність, загальноосвітні навчальні заклади

Анотація

У статті визначено основні чинники, що лімітують впровадження оздоровчо-рекреаційної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах, проаналізовано ряд документів планування оздоровчо-рекреаційної діяльності для старшокласників в умовах загальноосвітніх навчальних закладів. Аналіз яких свідчить про авторитаризм при розробці плану заходів позакласної роботи з фізичного виховання, використанні заходів, що є неефективними саме у залученні старшокласників до позакласної роботи з фізичного виховання. Як засвідчує аналіз документальних матеріалів, організовані форми фізичного виховання, передбачені шкільним планом, складають в середньому 22 % добової потреби старшокласника у руховій активності, що значно менше рекомендованих фізіологічних норм. Для забезпечення рухової активності школярам необхідні додаткові заняття фізичними вправами. З метою підвищення ефективності процесу фізичного виховання в школі, враховуючи мотиви та інтереси старшокласників, матеріально-технічну базу шкіл, для покращення показників самопочуття, активності та настрою, збільшення обсягу рухової активності запропонована технологія проектування оздоровчо-рекреаційної діяльності в процес фізичного виховання. Основною метою технології є підвищення ефективності організації фізкультурно-оздоровчої та рекреаційної діяльності для старшокласників в умовах школи. Запропонована до впровадження технологія проектування оздоровчо-рекреаційної діяльності в процес фізичного виховання, містить три рівні. Важливим етапом впровадження технології проектування позакласної роботи є можливість її практичної реалізації в умовах школи. Запропонована до впровадження варіативна рекреаційно-оздоровча програма, яка орієнтована на максимальний рівень задоволення потреб та інтересів старшокласників, формуванню в них свідомої потреби для систематичних занять фізичними вправами, відноситись до власного здоров’я як до особистісно-соціальної цінності.

Опубліковано
2018-09-23
Розділ
І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ