РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ТУРИЗМУ

  • Бутенко Галина Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка http://orcid.org/0000-0002-5479-3224
  • Сєдов Богдан Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка http://orcid.org/0000-0001-9824-4123
Ключові слова: координаційні здібності, діти середнього шкільного віку, туризм

Анотація

У статті розглядається проблема підвищення рівня координаційних здібностей дітей середнього шкільного віку засобами туризму. З цією метою розроблена програма, що ґрунтується переважно на комплексних вправах на основі засобів пішохідного туризму. У дослідженнях брали участь 30 дітей 13-14 років, що були розподілені на експериментальну та контрольну групи. Кожна група налічувала 15 дітей. Діти експериментальної і контрольної груп займалися пішохідним туризмом у рамках програми позакласних занять під керівництвом одного тренера. Зміст занять експериментальної групи на відміну від занять контрольної групи вміщував систему комплексних вправ, спрямованих на розвиток координаційних здібностей.

На основі методики тестового комплексного контролю розвитку координаційних здібностей Л.П. Сергієнко визначено, що у кінці педагогічного експерименту підвищення рівня координаційних здібностей відбулося у 93,33% дітей експериментальної групи та у 66,66% дітей контрольної групи. При цьому високий рівень координаційних здібностей був виявлений у 20% школярів експериментальної групи у кінці педагогічного експерименту, У дітей КГ у динаміці експерименту високий рівень координаційних здібностей виявлений не був. Низький рівень координаційних здібностей на початку експерименту було виявлено у 20% дітей експериментальної групи та у 13,33% дітей контрольної групи. У кінці експерименту дітей з низьким рівнем координаційних здібностей не було зафіксовано як у контрольній, так і в експериментальній групі.

Фактичні дані педагогічного експерименту свідчить про більш значуще підвищення рівня координаційних здібностей у дітей експериментальної групи у порівнянні з дітьми контрольної групи, що підтверджує ефективність запропонованої програми.

Опубліковано
2018-09-25
Розділ
І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ