ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ ГИРЬОВИМ СПОРТОМ У СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

  • Грибан Григорій Житомирський державний університет імені Івана Франка http://orcid.org/0000-0002-9049-1485
  • Ткаченко Павло Житомирський національний агроекологічний університет http://orcid.org/0000-0003-4407-8611
  • Краснов Валерій Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: мотивація, гирьовий спорт, вправи, гирі, особистісно-орієнтоване навчання, студент

Анотація

У статті розкрито зміст навчальних занять із фізичного виховання з особистісно- орієнтованим вибором рухової активності, якою є заняття гирьовим спортом. Такі заняття включають позитивне емоційне ставлення до вправ із гирями, сформовану потребу до них, систему знань, інтересів, мотивів і переконань, направлених на оволодіння цінностями гирьового спорту та потребу у здоровому способі життя. Мета статті полягає у вивченні шляхів формування мотивації до занять вправами з гирями та гирьовим спортом студентів. Особистісно - орієнтована спрямованість студентів до вибору рухової активності може бути визначена на основі врахування їх потреб та інтересів. Для досягнення мети фізичного виховання необхідно озброїти студента цілим арсеналом мотивів та інтересів до засобів фізичного виховання, розвинути потребу у руховій активності, створити для цього сприятливі умови. Формування мети у сфері фізичного виховання можливе лише в разі спрямування студента на можливість реалізації своїх визначених, найбільш значущих потреб у особистісно -орієнтованому виборі засобів фізичної культури. Тільки за такої умови відбувається формування ціннісного ставлення до навчального процесу. Від правил ьного формулювання мети фізичного виховання залежить результативність навчального процесу. Формування мотиваційно- ціннісного ставлення до засобів гирьового спорту відбувається лише в разі спрямування студента на можливість реалізації своїх потреб у цьому виді діяльності. Особистісна позиція студента і викладача під час фізкультурно -оздоровчої діяльності є чинником, який дозволяє розв’язати проблеми залучення студентів до активних занять фізичними вправами

Опубліковано
2018-09-27
Розділ
І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ