Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. – 2012. – Вип. 24. – Вінниця, 2012. – 92 с.

Опубліковано: 2018-06-12

Весь випуск