ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: Мельничук Олег Анатолійович, доктор історичних наук, професор

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА: Зінько Юрій Анатолійович, кандидат історичних наук, доцент

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР: Войнаровський Анатолій Володимирович, кандидат історичних наук, доцент

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ:

С.Д. Гальчак доктор історичних наук, професор

В. М. Даниленкодоктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України

Казімєж Латакдоктор габілітований, професор (Польща)

О. А. Коляструкдоктор історичних наук, професор

П. М. Кравченкокандидат історичних наук, доцент

О.І. Криворучкокандидат історичних наук, доцент

Г. Г. Лазькодоктор історичних наук, професор (Білорусь)

Лєх Мруздоктор габілітований, професор (Польща)

Ю. І. Попдоктор історичних наук, професор

О. П. Реєнтдоктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України

І. М. Романюк доктор історичних наук, професор

Ю. С. Степанчуккандидат історичних наук, доцент