Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / [гол. ред. І. Я. Завальнюк]. – Вінниця : ТОВ «фірма Планер», 2017. – Вип. 25. – 269 с.

Опубліковано: 2018-04-27

Весь випуск

І. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ МОВИ