Рік заснування: 1999

Тематика: питання педагогіки і психології

Реферативні бази даних: Google Scholar.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8412 від 06.02.2004 р.

Фахова реєстрація у ДАК України: Постанова президії АК України №1222 від 07.10.2016 (педагогічні науки)

Спеціальність ДАК: Педагогічні науки

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, польська, російська, англійська

Засновник: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Адреса редакції: 21001, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, Інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації

Email: naukzapped@gmail.com