РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор:

Шахов Володимир Іванович, доктор педагогічних наук, професор кафедри психології і соціальної роботи Навчально-наукового інституту педагогіки, психології і підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Заступник головного редактора:

Акімова Ольга Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор завідувач кафедри педагогіки і професійної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки, психології і підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Відповідальний секретар:

Галузяк Василь Михайлович, кандидат психологічних наук, професор кафедри педагогіки і професійної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки, психології і підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Члени редколегії:

Бондар Володимир Іванович – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, директор Інституту педагогіки і психології; доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України

Гуревич Роман Семенович – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, директор Навчально-наукового інституту педагогіки, психології і підготовки фахівців вищої кваліфікації; доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України

Гусак Петро Миколайович – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, завідувач кафедри соціальної педагогіки та педагогіки вищої школи; доктор педагогічних наук, професор

Карпенко Зіновія Степанівна – Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, завідувач кафедри педагогічної та вікової психології; доктор психологічних наук, професор

Коломієць Алла Миколаївна – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, проректор з наукової роботи; доктор педагогічних наук, професор

Мазур Пьотр – Вища Державна Професійна Школа м. Хелм, завідувач кафедри педагогіки, доктор габілітований, професор (Польща)

Ничкало Неля Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, академік-секретар відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України

Паламарчук Ольга Миколаївна – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, завідувач кафедри психології та соціальної роботи, доктор психологічних наук, доцент

Антонюк Микола Степанович – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи

Сова Йозеф – Старопольська школа вища в м. Кельце; доктор габілітований, професор (Польща)

Сухомлинська Ольга Василівна – доктор педагогічних наук, професор, академік-секретар відділення теорії та історії педагогіки Національної академії педагогічних наук України

Тарасенко Галина Сергіївна – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, професор кафедри педагогіки та методики дошкільної і початкової освіти; доктор педагогічних наук, професор

Шандор Палфі – Дебреценський університет, Гойдубесерменське відділення, доктор педагогічних наук, (Угорщина)

Шурек-Борута Аліна – Університет Шльонський у Катовіце, керівник закладу суспільної педагогіки та міжнародної освіти; доктор габілітований, професор (Польща)

Яворська-Вітковська Моніка – Куявсько-Поморська вища школа в Бидгощі, декан відділу наук суспільних і філологічних; доктор габілітований, професор (Польща)