РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ В.СУХОМЛИНСЬКОГО В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО ДОЦІЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  • Слободянюк І. О.
  • Грошовенко О. П.
Ключові слова: гуманістична педагогіка, екологічне виховання, екологічно доцільна поведінка, старший дошкільний вік, авторська казка природознавчого змісту

Анотація

У статті закцентовано увагу на актуальних для сучасної системи української освіти ідеях гуманістичної педагогіки, яка в центрі навчально-виховного процесу ставить дитину не лише як об’єкта, але й суб’єкта виховання. Виокремлено важливу для освітньо-виховного процесу сучасного дошкільного навчального закладу проблему екологічного виховання дітей. Проаналізовано окреслену проблему з точки зору вітчизняної і зарубіжної науки. Обґрунтовано роль і місце авторської казки природознавчого змісту як ефективного засобу формування в дітей старшого дошкільного віку типів екологічно доцільної поведінки. Визначено ефективні педагогічні умови реалізації ідей гуманістичної педагогіки В. Сухомлинського шляхом використання його авторських казок у процесі екологічного виховання старших дошкільників.

Опубліковано
2018-03-25
Розділ
ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ