«ТВОРЧА ГРУПА» ЯК ФОРМА ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА

  • Самойленко О. А.
Ключові слова: творча група, педагогічний працівник, науково-дослідницька діяльність, науково-методичний рівень педагогічних кадрів, професійна компетентність

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність здійснення науково-дослідницької діяльності викладачами галузевих вищих навчальних закладів як одного із сучасних напрямів у змісті методичної роботи ВНЗ. Схарактеризовано особливості її реалізації через роботу творчих груп викладачів. Творча група – одна з групових форм діяльності педагогічних працівників у системі методичної роботи загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, що створюється відповідно до законодавства України і об'єднує педагогів, які працюють з обраною фаховою та методичною проблемою. Метою створення творчої групи є підвищення професійної компетентності педагогічних працівників та залучення їх до науково-дослідницької роботи. Створюється вона на добровільних засадах з числа найбільш досвідчених і теоретично підготовлених педагогічних працівників, які виявили інтерес і бажання до розробки науково-методичної проблеми. Діяльність творчої групи здійснюється у чотири етапи: вивчення науково-педагогічної літератури з проблеми освоєння наявного досвіду; розробка моделей, схем, рекомендацій, порад щодо застосування на практиці досягнень науки; апробація рекомендацій; поширення створеного досвіду на практиці.

Ефективність діяльності творчої групи забезпечує методична рада, що визначає конкретні завдання, координує плани з урахуванням місцевих умов, рівня підготовки кадрів, специфіки викладання навчальних предметів/дисциплін тощо.

Опубліковано
2018-03-25
Розділ
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА