РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ

  • Сірак І. П.
Ключові слова: професійна самореалізація, майбутні медичні сестри, педагогічні умови, готовність майбутніх медичних сестер до професійної самореалізації

Анотація

У статті подано результатиекспериментального дослідження, які підтвердили припущення про те, що рівень готовності майбутніх медичних сестер до професійної самореалізації зросте за умови спрямованості їхньої професійної підготовки у медичних коледжах на професійну самореалізацію, що забезпечується: формуванням мотиваційних установок майбутніх медичних сестер на професійну самореалізацію засобами імітаційного моделювання; активізацією пізнавальної діяльності студентів засобами інформаційно-комунікаційних технологій; розробкою й реалізацією в медичному коледжі програми позааудиторних заходів, спрямованих на підготовку майбутніх медичних сестер до професійної самореалізації; створенням у медичному коледжі рефлексивно-орієнтованого середовища; застосуванням у навчальному процесі методики формування готовності майбутніх медичних сестер до професійної самореалізації.

Опубліковано
2018-03-25
Розділ
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА