ІНТЕГРАЦІЯ МАСОВОГО ВІДКРИТОГО ОНЛАЙН-КУРСУ У САМОСТІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТІВ

  • Слободиська О. А.
Ключові слова: масовий відкритий онлайн-курс, завдання до самостійної роботи студентів з соціології

Анотація

Переформатування системи національної освіти потребує активних пошуків нових педагогічних технологій підготовки майбутніх фахівців, зорієнтованих на розвиток самостійності та пізнавальної активності. У статті проаналізовано особливості інтеграції у навчальний процес масового відкритого онлайн-курсу (МВОК) на прикладі викладання дисципліни «Соціологія» для студентів економічних спеціальностей. Висвітлено позитивні аспекти та недоліки у його використанні.

Опубліковано
2018-03-25
Розділ
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА