СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ В ДОШКІЛЬНИКІВ ОСНОВ ЕТНОКУЛЬТУРИ

  • Сопіна Ю. Ф.
Ключові слова: етнопедагогіка, соціалізація, інкультурація, професійна підготовка майбутніх вихователів, етнокультура

Анотація

У статті розглянуто актуальність формування в дошкільників основ етнокультури, наголошено на тому, що включення дітей в природне етнічне середовище з раннього віку сприяє збереженню культурної ідентичності зі своїм народом. Обґрунтованоя педагогічні умови професійної підготовки майбутніх вихователів до формування в дошкільників основ етнокультури. Зроблено спробу на основі аналізу психолого-педагогічної літератури визначити етнокультурну складову професійної освіти майбутнього вихователя.

Опубліковано
2018-03-25
Розділ
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА