ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ФЕНОМЕНУ «СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ»

  • Пшеславська С. О.
Ключові слова: сім’я, цінності, сімейні цінності, загальнолюдські цінності, духовно-моральні цінності, знаннієвий (когнітивний), мотиваційно-емоційний та діяльнісний (поведінковий) компоненти сімейних цінностей

Анотація

У статті актуалізовано значущість інституту сім’ї для соціально-історичного розвитку українського суспільства; розкрито сутність поняття «цінності», «сімейні цінності», доведена його багатоаспектність і складність; обгрунтовано необхідність формування сімейних цінностей як життєтворчих орієнтирів особистості. Представлено багатокомпонентну структуру сімейних цінностей у єдності і взаємозалежності складових. Проаналізовано поняття «цінності», «загальнолюдські цінності», «духовно-моральні цінності», «сімейні цінності».

Опубліковано
2018-03-26
Розділ
СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА