ПРОБЛЕМА ПІДРУЧНИКІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ: ДОСВІД США

  • Эльбрехт О.
Ключові слова: зміст освіти, навчальна програма, засіб навчання, підручник, гуманізація, принцип індивідуалізації, диференціація

Анотація

Автор привертає увагу до проблеми забезпечення навчальних закладів якісними підручниками – важливого аспекту реформування систем освіти. У статті обґрунтовується доцільність її розв’язання через інтеграцію з кращими здобутками світової педагогічної думки і творче використання досвіду зарубіжних країн, зокрема США. Автором здійснено аналіз науково-педагогічної літератури, який дав змогу виявити проблеми підручника, що є предметом розгляду американських учених. Розкрито роль підручника як засобу передачі і засвоєння змісту освіти, засобу реалізації сучасних підходів до організації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Опубліковано
2018-03-26
Розділ
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ