МОТИВАЦІЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПТНЗ НА УРОКАХ ОХОРОНИ ПРАЦІ

  • Кравченко Л. В.
Ключові слова: мотивація, мотиви, активність, активізація пізнавальної діяльності, охорона праці

Анотація

У статті окреслено особливості розвитку професійно-технічної освіти в умовах реалізації Закону України «Про професійно-технічну освіту». Проаналізовано дефініцію «активність». Визначено основні види активності з позицій природних, особистісних та ситуативних характеристик, притаманних людині. Розкрито суть активізації навчальної діяльності учнів професійно-технічних навчальних закладів. Увагу зосереджено, зокрема, на уроках охорони праці. Визначено вплив мотивів та мотивації на пізнавальну діяльність учнів. Узагальнено організаційно-педагогічні умови, що впливають на активізацію мотиваційних компонентів на уроках охорони праці. Виокремлено та охарактеризовано активні методи навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання.

Опубліковано
2018-03-26
Розділ
ДИДАКТИКА