ДИДАКТИЧНА МОДЕЛЬ КРЕАТИВНО СПРЯМОВАНОГО ЗМІСТУ ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ПРОЦЕСІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

  • Акімова О. В.
  • Сапогов В. А.
Ключові слова: дидактична модель змісту вивчення педагогічних дисциплін, університетська освіта, креативність у навчанні, принципи освіти, критерії відбору змісту освіти

Анотація

У статті автор пропонує до розгляду дидактичну модель креативно спрямованого змісту освіти, основними принципами якої виокремлює такі: сучасне ставлення до стандартів вищої освіти; оновлення критеріїв відбору змісту освіти за рахунок теоретизації навчального матеріалу та його практичної значущості; принцип інтеграції змісту навчальних дисциплін; недиспаратність змісту навчального матеріалу.

У статті схарактеризовано процес оновлення критеріїв змісту дисциплін педагогічного циклу, який відбувався за такими показниками: висока теоретизація навчального матеріалу; фактор практичної корисності педагогічного знання, продуктивність якого забезпечилася за рахунок оволодіння алгоритмом рішення педагогічної задачі, правила вирішення проблемної ситуації та ін.; розвивальний характер конструювання знань.

Авторами були визначені принципово нові підходи до вивчення історії педагогіки в педагогічному університеті.

Опубліковано
2018-01-10
Розділ
ДИДАКТИКА