ПРИНЦИП АВТЕНТИЧНОСТІ В НАВЧАННІ СТИЛІСТИКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Ключові слова: принцип автентичності, українська мова, методика навчання стилістики, вища школа, автентичний текст, автентичне спілкування

Анотація

У статті проаналізовано сучасні площини використання принципу автентичності в навчанні стилістики майбутніх учителів української мови та літератури. Вихідні варіанти текстів (рукописи й авторизовані першодруки) уможливлюють аналіз студентами «руху авторового тексту» й вивчення мовної особистості письменника, його ідіолекту. Визначено етапи виконання порівняльно-стилістичного аналізу основного й канонічного (остаточного) текстів. Запропоновано вправи для роботи з автентичними текстами, а також ситуативні завдання й рольові ігри, що зреалізовують автентичне спілкування.

Опубліковано
2018-01-10
Розділ
ДИДАКТИКА