ЗМІСТОВА СТРУКТУРА ТОЛЕРАНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  • Максимова О. О.
Ключові слова: толерантність, структура, когнітивний, емоційно-мотиваційний, оцінно-ціннісний, поведінковий компоненти

Анотація

У статті з опорою на психологічні особливості старших дошкільників, їх новоутворення та сутнісну характеристику категорії «толерантність», на дослідження видатних вчених у цьому питанні розкривається змістова структура міжособистісної толерантності старших дошкільників. У ній виокремлюємо когнітивний (передбачає поінформованість про людину, різні категорії людей; сформованість початкових уявлень про норми моралі, оволодіння децентрацією, ідентифікацією), емоційно-мотиваційний (емоційна стабільність, радість спілкування, емпатійність), оцінно-ціннісний (визнання гідності кожного, справедливість), поведінковий компоненти (втілення у практику етичних еталонів поведінки та спільної з іншими діяльності).

Опубліковано
2018-01-10
Розділ
ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ