МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПІД ЧАС ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

  • Добіжа Н. В.
  • Оніщук І. І.
Ключові слова: педагогічне спілкування, індивідуальний стиль педагогічного спілкування, професійна підготовка, методологічні засади

Анотація

У статті визначено методологічні засади формування індивідуального стилю педагогічного спілкування майбутнього вчителя іноземної мови під час педагогічної практики. Обґрунтовано необхідність застосування антропологічного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, компетентнісного та діалогічного підходів в освітньому процесі.Розкрито роль педагогічної практики щодо формування індивідуального стилю педагогічного спілкування майбутнього вчителя іноземної мови. Розглянуто цілі, завдання, функції педагогічної практики та описано процес їхньої реалізації з метою реалізації зазначених підходів під час формування індивідуального стилю педагогічного спілкування майбутнього вчителя іноземної мови.

Опубліковано
2018-01-11
Розділ
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА