СУЧАСНИЙ СТАН ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ I СПОРТУ ДО РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

Ключові слова: підготовка, фахівці, фізичне виховання, реабілітація, обмеження, фізичні можливості

Анотація

У статті розглянуто вітчизняні та іноземні літературні джерела у щодо підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями. Зроблено аналіз анкетного опитування що до готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями.

Проведене репрезентативне опитування вказує на те, що майбутні фахівці з фізичного виховання і спорту, які надалі планують займатися реабілітаційною роботою не достатньо або частково володіють питаннями методики фізичної реабілітації з людьми різного віку. Малий відсоток майбутніх фахівців може застосувати свої знання для реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями, а також не всі готові наразі проводити реабілітаційну роботу з дітьми з обмеженими фізичними можливостями.

Опубліковано
2018-01-11
Розділ
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА