ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ У СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ЗАРУБІЖНИХ УЧЕНИХ

Ключові слова: професійно-етична компетентність, етичні норми, етична культура лікаря, медичні університети, майбутні лікарі, професійна підготовка

Анотація

У статті на основі узагальнення результатів аналізу зарубіжних наукових джерел доведено, що проблеми етики, культури й деонтології є предметом розгляду науковців з країн Європи і США. Професійно-етична компетентність є важливим компонентом готовності до професійної діяльності фахівців різних спеціальностей, також й лікарів. Професійна етика пройшла у своєму розвитку шлях від абстрактного ідеалу представника певної професії до комплексного інтегративного утворення – етичної або професійно-етичної компетентності, основу якої складають ідеї гуманного ставлення до людей, їх психологічної підтримки, ініціативи, творчості, відповідальності, особистого прикладу поведінки, доброчесності, співчуття, свободи самовизначення та ін. Щодо формування й розвитку професійно-етичної компетентності, то результати аналізу досліджень, виконаних зарубіжними вченими дозволяють зробити висновок, що цей процес має ґрунтуватися на глибокому засвоєнні майбутніми фахівцями етичних знань, оволодінні відповідними вміннями, навичками, усвідомленні морально-етичних цінностей, норм моралі та етики, сформованих рис характеру та спрямованості особистості, а також набутому практичному досвіді. Формування етичної компетентності майбутніх лікарів, медичних сестер та керівників медичних установ різної форми власності відбувається у процесі фахової підготовки, а розвиток цієї компетентності передбачає проходження клінічної практики й підвищення кваліфікації.

Опубліковано
2018-01-11
Розділ
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА