СТАН СФОРМОВАНОСТІ ФАХОВИХ КОМАНДИРСЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

Ключові слова: експериментальне дослідження, майбутні офіцери-прикордонники, сформованість фахових командирських компетентностей, методи дослідження

Анотація

У статті здійснено аналіз стану сформованості фахових командирських компетентностей майбутніх офіцерів-прикордонників за результатами констатувального етапу дослідження. Розроблено й апробовано необхідний інструментарій, визначено і уточнено компоненти командирських коспетентностей майбутніх офіцерів. Дослідно-експериментальна робота здійснювалася на основі використання емпіричних (різні види спостережень, опитування, анкетування, інтерв’ювання, вивчення навчально-методичної та нормативної документації тощо) та теоретичних (аналіз та синтез, індукція та дедукція, порівняння, абстрагування, конкретизація, класифікація) методів дослідження. Кількісна та якісна обробка зібраної інформації здійснювалася за допомоги методів математичної статистики. За результатами констатувального етапу експерименту виявлено низку труднощів, що супроводжують процес формування фахових командирських компетентностей майбутніх офіцерів-прикордонників.

Опубліковано
2018-01-11
Розділ
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА