ОСОБЛИВІСТЬ СТРУКТУРИ ПРАВОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ: ТЕОРЕТИКО- ДЕФІНІТИВНИЙ АНАЛІЗ

Ключові слова: правосвідомість, структура, правосвідомість студентів-правознавців

Анотація

У статті проаналізовано особливості структури сформованості правосвідомості студентів зі спеціальності «Правознавство»; здійснено аналіз наукової літератури щодо розуміння особливостей структури правосвідомості майбутніх юристів. Автор зауважує, що правосвідомість – сукупність поглядів, ідей, які виражають ставлення людей, соціальних груп, класів до права, законності, правосуддя, їхнє уявлення про те, що є правомірним чи неправомірним. Розкрито сутність структури правосвідомості студента як особистісної структури, котра включає в себе правові знання, оцінювальне відношення до права, вміння конструювати правову поведінку відповідно до діючого законодавства; як основу правової захищеності студентів у майбутній професійній діяльності та громадському житті.

Опубліковано
2018-01-18
Розділ
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА