ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО САМОВИХОВАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІКИ

  • Семчук Р. Р.
Ключові слова: самовиховання, професійний саморозвиток, мотивація, інтерактивні технології, педагогічні ситуації, смарт-технології, веб-квест, блог

Анотація

У статті представлено результати дослідження проблеми самовиховання студентів факультету фізичного виховання педагогічного університету. Спостереження за навчальною діяльністю студентів на аудиторних заняттях і аналіз змісту їхніх творчих проектів дають авторам підстави для визначення педагогічних умов ефективної мотивації майбутніх учителів до самовиховання. Провідною умовою стає технологічний підхід до стимуляції та керівництва процесами самовиховання й самовдосконалення молодих людей, що дозволяє сформувати в кожного студента свідоме ставлення до сильних і слабких сторін власної особистості, відкрити для себе роль самовиховання в подальшій життєвій і професійній діяльності, відчути потребу в саморозвитку й спроектувати шляхи його реалізації.Проаналізований мотиваційний потенціал у самовихованні студентів таких педагогічних інструментів, як інтерактивні технології професійного навчання та смарт-технології, що базуються на використанні ресурсів інтернету, – блоги та веб-квести.

Опубліковано
2018-01-18
Розділ
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА