КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Ключові слова: професійна надійність, майбутні офіцери-прикордонники, діагностичний апарат, критерії, показники, рівні сформованості професійної надійності

Анотація

Стаття присвячена визначенню критеріїв, показників та рівнів сформованості професійної надійності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки. Критеріями сформованості професійної надійності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки визначені: ціннісно-особистісний (показники: сформованість особистісних якостей; вияв ціннісних орієнтацій особистості; усвідомлення значущості професійної діяльності), мотиваційно-функціональний (показники: мотиваційна готовність до здійснення професійної діяльності; ставлення до професійної діяльності; відповідальність за власні дії), діяльнісно-рефлексивний (показники: здатність застосовувати набутий професійний досвід; здатність до рефлексії в оцінці власних дій; самооцінка своєї поведінки та прийнятих рішень). Відповідно до критеріїв та показників визначено три рівні сформованості професійної надійності майбутніх офіцерів-прикордонників: високий, середній, низький.

Опубліковано
2018-01-18
Розділ
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА