СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА ПРОФЕСІЙНУ АНГЛОМОВНУ ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ПРИ ВИВЧЕННІ БІОЛОГІЧНОЇ ТА БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

Ключові слова: англомовна компетентність, вища медична освіта, біологічна та біоорганічна хімія

Анотація

Визначено основні елементи системи засобів педагогічного впливу на формування англомовної компетентності майбутніх лікарів на додипломному рівні підготовки при вивченні ними навчальної дисципліни «Біологічна та біоорганічна хімія». Засвоєння біохімічної англомовної лексики, набуття навичок її використання при вирішенні тестових завдань, ситуаційних задач, розборі клінічних кейсів є елементом підготовчого професійного англомовного занурення, яке полегшує та спрощує процес подальшого набуття майбутніми лікарями англомовної компетентності за змістом спеціальності на старших курсах.

Опубліковано
2018-01-18
Розділ
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА