ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Ключові слова: критичне мислення, задача, технологія критичного мислення, саморозвиток

Анотація

У статті розглядається формування критичного мислення студентів-майбутніх фахівців з соціальної роботи в сучасних наукових дослідженнях. Здійснено аналіз психолого-педагогічних аспектів цієї проблеми: перший – вивчення проблеми формування критичного мислення особистості студента ВНЗ, другий – підготовка педагогів у системі вищої освіти в руслі досліджуваної проблеми. З’ясовано роль критичного мислення у підготовці майбутніх фахівців з соціальної роботи до подальшого саморозвитку і визначено психологічні механізми та педагогічні умови, що стимулюють формування критичного мислення студентів. Схарактеризовано технологію критичного мислення в підготовці фахівців з соціальної роботи.

Опубліковано
2018-01-22
Розділ
СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА