ОСВІТА ДОРОСЛИХ У НІМЕЧЧИНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Ключові слова: освіта дорослих, андрагогіка, безперервна освіта, освіта впродовж життя, інклюзивна освіта, заклади освіти для дорослих

Анотація

У статті наведено визначення понять «освіта дорослих», «безперервна освіта», «освіта впродовж життя» в німецькій педагогічній думці та нормативно-правових актах. Здійснено аналіз діяльності Інституту освіти для дорослих, визначено його значення, завдання, функції, принципи функціонування. Наведено інфраструктуру освіти дорослих у Німеччині. Визначено зміст освіти дорослих, особливості дидактики освіти дорослих, форми навчання.

Здійснено аналіз шляхів залучення широкого кола дорослого населення до навчання: запровадження освітньої програми «Національне десятиріччя грамотності та базової освіти 2016 – 2026 рр.», організація кампанії «Читання та письмо: мій ключ до світу», інтеграція базової освіти в контекст підготовки та вимог провідних фінансових і промислових компаній, розробка концепції залучення консультантів з навчання на підприємствах, присудження нагород за особливі успіхи підприємств у сфері поширення грамотності та безперервної освіти.

Установлено шляхи додаткової підготовки педагогічних кадрів, які працюють у сфері освіти дорослих.

Опубліковано
2018-01-22
Розділ
ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА