ПРОГНОСТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ІДЕЙ ТА ТВОРЧЕ ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ПОДІЛЛЯ КІНЦЯ XVIII – ПОЧАТКУ XX СТ. ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

  • Зузяк Т. П.
Ключові слова: педагогічна освіта, Поділля, культуроцентризм, психопедагогіка, педагогічна майстерність

Анотація

У статті на основі проведеного аналізу поступу педагогічної освіти Поділля кінця XVIII – початку XX ст. доведено, що навчальними закладами регіону, що здійснювали підготовку вчителів був нагромаджений значний досвід щодо застосування теоретичних знань на практиці. Доведено, що наслідуючи позитивний досвід професійної підготовки вчителів досліджуваного періоду, колектив кафедри педагогіки і професійної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, теоретично та на практиці доводить дієвість особистісно орієнтованої підготовки фахівців для педагогічної галузі України, залучає вчителів Поділля до заходів, що сприяють удосконаленню їхнього професійного рівня, викладачі ВНЗ упроваджують ідеї культуроцентризму, як наслідок багаторічного й творчого поступу провідного вищого педагогічного закладу освіти на Поділлі. Зазначено, що проведений науково-теоретичний аналіз творчого використання досвіду організації педагогічної освіти на Поділлі для модернізації сучасної освітньої теорії та практики дозволив виокремити першочергові напрями здійснення реформ, якими, на наше переконання, можуть послуговуватися урядовці, а саме, розроблення цільових програм, удосконалення змісту освіти й організації навчально-виховного процесу з метою розвитку особистісної педагогічної майстерності, зміцнення зв’язку педагогічної освіти з фундаментальною та прикладною наукою, удосконалення структури підготовки й перепідготовки педагогічних кадрів, створення нового покоління ресурсного забезпечення розвитку педагогічної освіти, особливо в педагогічних ВНЗ, які мають стати ресурсними центрами духовного відродження української нації, духовно-морального й професійно-культурного розвитку особистості майбутнього педагога.

Опубліковано
2018-01-22
Розділ
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ