ГЕНЕЗА СТАНОВЛЕННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПРОСВІТНИЦТВА В МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ

  • Чень Кай
Ключові слова: виконавсько-просвітницька діяльність, ґенеза, музично-педагогічна освіта

Анотація

У статті розкрито виконавсько-просвітницьку діяльність як одна з головних складових професійного та духовного становлення майбутнього вчителя музики, окреслено значення підготовки кваліфікованих фахівців на всіх рівнях навчання, формування у них умінь здійснювати виконавсько-просвітницьку роботу та поширювати високохудожні зразки музичного мистецтва серед учнівської молоді. Такий науково-теоретичний дискурс дозволив обґрунтувати особливості виконавсько-просвітницької діяльності магістрантів у системі вищої музично-педагогічної освіти. На основі ретроспективного аналізу наукової літератури покласифіковано різні форми виконавсько-просвітницької діяльності, підкреслено, що її складність залежить від рівня музичної культури слухачів, тому форми виконавсько-просвітницької діяльності можуть відрізняться за об’ємом музичної та вербальної інформації, а також їхнім співвідношенням.

Опубліковано
2018-01-22
Розділ
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ